Digitale læringsforløb for øget kvalitet og læringsudbytte af lean-kurser

Projektets formål

Projektet har til formål at øge kvaliteten og læringsudbyttet for deltagerne på lean-kurserne ved brug af digitale læringsforløb og sekundært at opbygge erfaringer med udvikling af digitale læringsforløb til AMU-målgruppen på industriens område. Konkret fokuserer projektet på to af redskabskurserne i lean porteføljen – nemlig på 'tavlemøder' og på ’anvendelse af 5S modellen for operatører’.

Baggrund

Lean er et system til forbedring og optimering af industriel produktion. AMU-kurser til opbygning af lean-kompetencer er blandt de mest benyttede på Industriens Fællesudvalgs (IF) område. Lean-kompetencer forventes fortsat at være meget efterspurgte, både fordi lean er en integreret del af produktionsorganiseringen i mange virksomheder, og ikke mindst fordi lean forventes at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Lean bidrager til den grønne omstilling på to måder: For det første er lean vigtig for virksomhedernes omstillingsevne, da nye processer og metoder indkøres vha. lean. For det andet er lean et centralt redskab til at optimere produktionens forbrug af ressourcer - både energi, råmaterialer og varer. Dermed sikres, alt andet lige, en lavere miljøpåvirkning. Det er derfor centralt at sikre et udbud af lean-uddannelse af høj kvalitet og med højt læringsudbytte.

Endvidere er det centralt for projektet, at IF ønsker i højere grad at udnytte mulighederne for at øge kvaliteten og læringsudbyttet af AMU-kurserne på industriens område ved hjælp af digitale læringsforløb. IF vurderer, at der er et uudnyttet potentiale.

Projektet forventes at slutte oktober 2021. Mette Hyllested-Winge er kontaktperson for projektet.

Kontakt

Mette Hyllested-Winge

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 59

Mobil

40 21 81 88

E-mail

mhw@iu.dk