Fælles indsats skal skabe praktikpladser til uddannelser på tværs af flere faglige udvalg i Industriens Uddannelser

Projektets formål

Med individuel rådgivning til 500 virksomheder bliver der nu sat ekstrahårdt ind på at få skaffet flere praktikpladser til en lang række uddannelser i industrien.

Flere faglige udvalg er gået sammen om en indsats, som har til mål at skabe 80-100 nye praktikpladser. Projektet er støttet af AUB og forankret i Industriens Uddannelser.

To grupper af virksomheder
De virksomheder, der vil blive kontaktet, kan inddeles i to grupper. Virksomheder, der ikke har brugt deres praktikpladsgodkendelse i fem år, men som har tilkendegivet, at de ønsker at beholde den. Og virksomheder som har høj sandsynlighed for at tage elever, baseret på deres baggrundsdata. 

Individuel rådgivning
Virksomheder, der viser interesse for at tage elever, vil få tilbudt skræddersyet rådgivning, som kan afhjælpe de problemstillinger der måtte være.

Projektet forventes at slutte september 2021. Louisa Riesel er kontaktperson for projektet.