Uddannelsesbehov for teknisk designer

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge efteruddannelsesbehovene inden for tekniske designeres arbejdsområde med henvisning til den øgede digitalisering af design- og konstruktionsprocesser i industrien og i bygge- og anlægsområdet.

Der er tale om en analyse, der omfatter tekniske designeres arbejdsområder både i industrien og i virksomheder inden for industrien, der producerer til bygge- og anlægsområdet.

Indførelsen af industri 4.0 teknologier og løsninger i industrien vil i høj grad berøre de arbejdsområder, som tekniske designere varetager. Et aktuelt tema er Integrated Engineering 4.0, som handler om digitalisering af alle faser i produktets livscyklus - fra produktdesign til service.

Teknisk designere vil endvidere opleve en stigende anvendelse af Build 4.0, der omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i den industrielle fremstilling af materialer til bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx dreje sig om anvendelse af robotter, 3D-printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Dertil kommer udnyttelse af VDC (Virtual Design and Construction). VDC henviser til, at man designer, planlægger og bygger det pågældende byggeri digitalt, inden man gør det i virkeligheden.

Projektet løber fra februar 2019 til 31. december 2019. Jørn Hedin er kontaktperson for projektet.