Udviklingstendenser i beklædnings- og tekstilindustrien og heraf afledte kompetencebehov

Projekts formål

Projektet har til formål at afdække, om der er udviklingstendenser inden for beklædnings- og tekstilindustrien der giver nye kompetencebehov i forhold til AMU målgruppen inden for beklædnings- og tekstilområdet, som beskrevet i FKB 2243 Fremstilling af beklædning og tekstiler.

Projektets mål er følgende:

  • Beskrivelse af væsentlige udviklingstendenser i forhold til forretningsmodeller, materialer, produktionsteknologi mv. i relation til fremstilling af beklædning og tekstiler
  • Afdækning af behov for at revidere eksisterende AMU mål eller nyudvikle AMU mål, således at de identificerede kompetencebehov dækkes, herunder anbefalinger om evt. kursusstruktur. 

Projektet forventes at slutte maj 2021. Christina Stougaard Hansen er kontaktperson for projektet. 

Kontakt

Christina Stougaard Hansen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 32

Mobil

22 48 60 06

E-mail

csh@iu.dk