AMU-statistik

AMU-statistikken er opdateret med tal for fjerde kvartal 2017. Statistikken viser udviklingen i alle fire kvartaler de seneste fire år opgjort på ”kernemål”. ”Kernemålene” er de AMU kurser, som er udviklet af det udvalg, som også er udviklingsansvarlig for FKB’en.

For hver FKB, kan du via linket hente en detaljeret oversigt over, hvor mange kursister, der har været på hvert af den pågældende FKB’s kernemål. Kurser med et deltagerantal på 5 eller derunder vises dog ikke i oversigten, hvilket kan resultere i en lidt højere sammentælling.

AMU Statistik 2016, 1. og 2. kvartal

(AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag(AMU) Antal kursister
2014201520162017
FællesSkibsbygningstekniske område589582166
Svejsning og termiske skæring i metal186381709715733
Total1922717679158990
IFArbejdets organisering ved produktion i industrien166071873616038
Betjening af industrirobotter for operatoerer516506474
Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr112010581062
Fremstilling af beklaedning og tekstiler65630
Fremstilling af elektronikprodukter924835937
Fremstilling af hybride print1078841148
Fremstilling af produkter i plast96412311255
Metrologi i metalindustrien80090
Montage af lettere industriprodukter000
Operatoeropgaver i el-forsyning559487583
Overfladebehandling211915221133
Pladebearbejdende metalindustri84101196
Plastsvejsning91910961094
Postale produkter og processer127218364729
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler822895916
Produktion af medicinalprodukter124317782026
Produktion og teknik i procesindustrien79612892025
Spåntagende metalindustri156412491283
Total3073233523339890
MIAutomatik- og procesteknisk område249024612586
Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område485273
Data- og kommunikationstekniske område330341379
Elektronik- og svagstrømstekniske område323
Entreprenør- og landbrugstekniske område311923752881
Flyteknisk område405195404
Guld- og soelvsmedeområdet315338380
Karrosseritekniske område49
Klimateknisk område398319348
Koeleteknisk område682773781
Køretøjsområdet640857026035
Låseteknik, mekanmisk indbrudssikringsanlæg3016
Maskin- og værktøjsområdet1051705517
Opbygning og drift af offshore installationer458317207
Smedeteknisk område118045
Teater-, udstillings- og eventområdet000
Teknisk dokumentation i industriel produktion4882290
Varmeteknisk område (fyrede anlæg)308239319
Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien143161170
Total1711414223151740
Total6707365425650620

Arkiv - AMU 2016

(AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag(AMU) Antal kursister
2014201520162017
FællesSkibsbygningstekniske område589582166
Svejsning og termiske skæring i metal186381709715733
Total1922717679158990
IFArbejdets organisering ved produktion i industrien166071873616038
Betjening af industrirobotter for operatoerer516506474
Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr112010581062
Fremstilling af beklaedning og tekstiler65630
Fremstilling af elektronikprodukter924835937
Fremstilling af hybride print1078841148
Fremstilling af produkter i plast96412311255
Metrologi i metalindustrien80090
Montage af lettere industriprodukter000
Operatoeropgaver i el-forsyning559487583
Overfladebehandling211915221133
Pladebearbejdende metalindustri84101196
Plastsvejsning91910961094
Postale produkter og processer127218364729
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler822895916
Produktion af medicinalprodukter124317782026
Produktion og teknik i procesindustrien79612892025
Spåntagende metalindustri156412491283
Total3073233523339890
MIAutomatik- og procesteknisk område249024612586
Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område485273
Data- og kommunikationstekniske område330341379
Elektronik- og svagstrømstekniske område323
Entreprenør- og landbrugstekniske område311923752881
Flyteknisk område405195404
Guld- og soelvsmedeområdet315338380
Karrosseritekniske område49
Klimateknisk område398319348
Koeleteknisk område682773781
Køretøjsområdet640857026035
Låseteknik, mekanmisk indbrudssikringsanlæg3016
Maskin- og værktøjsområdet1051705517
Opbygning og drift af offshore installationer458317207
Smedeteknisk område118045
Teater-, udstillings- og eventområdet000
Teknisk dokumentation i industriel produktion4882290
Varmeteknisk område (fyrede anlæg)308239319
Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien143161170
Total1711414223151740
Total6707365425650620

AMU Statistik 2017

(AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag(AMU) Antal kursister
2013201420152016
FællesSkibsbygningstekniske område328589582166
Svejsning og termiske skæring i metal20759186381709715733
Total21087192271767915899
IFArbejdets organisering ved produktion i industrien20460166071873616038
Betjening af industrirobotter for operatoerer457516506474
Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr1326112010581062
Fremstilling af beklaedning og tekstiler8565630
Fremstilling af elektronikprodukter1006924835937
Fremstilling af hybride print11791078841148
Fremstilling af produkter i plast103296412311255
Metrologi i metalindustrien3380090
Montage af lettere industriprodukter18000
Operatoeropgaver i el-forsyning417559487583
Overfladebehandling1854211915221133
Pladebearbejdende metalindustri9984101196
Plastsvejsning97691910961094
Postale produkter og processer1624127218364729
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler830822895916
Produktion af medicinalprodukter990124317782026
Produktion og teknik i procesindustrien114679612892025
Spåntagende metalindustri1174156412491283
Total34706307323352333989
MIAutomatik- og procesteknisk område2835249024612586
Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område59485273
Data- og kommunikationstekniske område946330341379
Elektronik- og svagstrømstekniske område197323130
Entreprenør- og landbrugstekniske område2859311923752881
Flyteknisk område691405195404
Guld- og soelvsmedeområdet296315338380
Karrosseritekniske område14549
Klimateknisk område368398319348
Koeleteknisk område720682773781
Køretøjsområdet6216640857026035
Låseteknik, mekanmisk indbrudssikringsanlæg543016
Maskin- og værktøjsområdet18461051705517
Opbygning og drift af offshore installationer561458317207
Smedeteknisk område125118045
Teater-, udstillings- og eventområdet37000
Teknisk dokumentation i industriel produktion7734882290
Varmeteknisk område (fyrede anlæg)312308239319
Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien222143161170
Total19262171141422315304
Total75055670736542565192