Ændring af uddannelsestid

Ændring af uddannelsestid

Skal den fastsatte uddannelsestid for en uddannelse afkortes eller forlænges, kræver det, at uddannelsens faglige udvalg godkender ændringen. I nogle tilfælde har elev og virksomhed selv mulighed for at aftale en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Formularen erstatter ikke en uddannelsesaftale eller et tillæg

Når der ansøges om ændring af uddannelsestid, med nedenstående formular, ændrer det ikke på, at der skal udfyldes og underskrives enten en 'Uddannelsesaftale' eller et 'Tillæg til uddannelsesaftale'. 

Hvem kan søge om ændring af uddannelsestid?

Elev og praktikvirksomhed kan selv søge om ændring af uddannelsestiden, men skolen kan også gøre det på vegne af parterne. Det kan være en fordel, da I så sikrer, at skoleophold kan placeres inden for den fastsatte uddannelsestid. Der er ikke formkrav til ansøgning om fastsættelse af uddannelsestid.

Ansøgning om ændring af uddannelsestid

Der kan være flere årsager til at uddannelsestiden skal ændres - disse er anført nedenfor. Vælg den årsag, der passer til den konkrete situation:

1. Afkortning

1.1 Merit
1.2 Vidergående uddannelse
1.3 Nyt job
1.4 Anden årsag end ovenstående

2. Forlængelse

2.1 Sygdom
2.2 Barsel, graviditet, supplerende undervisning,
       nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed
2.3 Specialeændring
2.4 Ikke bestået skoleophold
2.5 Ikke bestået svendeprøve
2.6 Placering af skoleophold/svendeprøve
2.7 Anden årsag end ovenstående

Ændring af uddannelsestid for industrioperatører

Hent standardskema her

Manglende oplysninger

Mangler der oplysninger i ansøgningen, vil Team Uddannelsestid kontakte ansøgeren, og sagen behandles derefter.

14 dages sagsbehandlingstid

Alle sager behandles inden for 14 dage, ellers orienteres ansøgeren.

Sagerne registreres og afgøres i EASY, som skolerne og de faglige udvalg har direkte adgang til. Desuden orienteres ansøger, elev og virksomhed om afgørelsen. 

Produceret af Adapt A/S