Konference for faglærere og censorer på industrioperatøruddannelsen