Det forkromede overblik over industriens erhvervsuddannelser

Industriens Uddannelser lancerede i 2015 uddannelsesportalen erhvervsuddannelse.dk Formålet var at vejlede uddannelsessøgende og virksomheder i forhold til at tage en erhvervsuddannelse i industrien for både unge og voksne.

Portalen har følgende funktioner:

  • Portalen viser erhvervsuddannelser i industrien, hvornår de starter og på hvilke skoler
  • Portalen indeholder et unikt meritværktøj, som voksne over 25 år kan bruge til at beregne en vejledende uddannelseslængde af en relevant erhvervsuddannelse. Beregningen tager udgangspunkt i brugerens tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Drøftelser i LUU

Industriens Uddannelser opfordrer til, at de Lokale Uddannelsesudvalg drøfter, hvordan udvalget kan bidrage til, at mulighederne i erhvervsuddannelse.dk bliver brugt af relevante lokale aktører.

Det kan f.eks. ske ved, at LUU drøfter følgende:

  • Hvordan ser I, at skolen kan have glæde af mulighederne i erhvervsuddannelse.dk i det daglige arbejde?
  • Hvilke andre lokale aktører vil det være relevant at informere om den nye portal?
  • Hvordan vil I sikre, at disse aktører bliver informeret?

Hent materialer og faktaark om industriens erhvervsuddannelser her