Elever med uddannelsesaftale fravælger GF1 og mangler uddannelsestid til grundfag

LUU skal være særligt opmærksomme på helt unge elever, som allerede inden starten på grundforløbet indgår en uddannelsesaftale.

De nye regler betyder, at elever med uddannelsesaftale kan springe grundforløbets første del (GF1) over. Hvis det sker, kan det betyde, at nogle elever, som kommer  direkte fra 9. klasse vil få udfordringer med at få nok uddannelsestid til alle grundfag. Samtidig med, at de er for unge til at supplere deres uddannelse på VUC.

Det er derfor vigtigt, at netop denne elevgruppe og deres praktikvirksomheder bliver vejledt korrekt. Der er forskellige løsningsmodeller, man kan bruge, så skolen får vejledt både elev og praktikvirksomhed korrekt, allerede inden eleven optages på erhvervsskolen.

Hvis der er tvivl om, hvilken løsningsmodel, der skal vælges, kan man kontakte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for vejledning.

LUU 

Følg op på skolens håndtering af denne problemstilling og vurdér, om der kunne være et udækket informationsbehov hos de lokale praktikvirksomheder, der typisk indgår uddannelsesaftaler med eleverne inden for optag på grundforløbene.