Har skolen den lokale undervisningsplan på plads?

De lokale uddannelsesudvalg har en vigtig rolle i forhold til realiseringen af den erhvervsuddannelsesreform, som fra 1. august 2015 rulles ud på landets erhvervsskoler. Det har I, fordi I skal rådgive skolerne omkring udformningen af den lokale undervisningsplan. Dette er det styrende dokument for den undervisning, som skolerne laver, og den styrer også, hvordan svendeprøven tilrettelægges rent praktisk på den enkelte skole.

Derfor er det vigtigt, at I drøfter den nye lokale undervisningsplan i det lokale uddannelsesudvalg.

  • Lever undervisningen i grundforløbet op til de overgangskrav, som er defineret for de uddannelser, I er ansvarlige for?
  • Er grundforløbsprøven udformet på en sådan måde, at den tester eleven i det, der er vigtigt, at eleven kan?
  • Er den beskrevne undervisning i hovedforløbet tilstrækkelig til at opnå de kompetencemål, som er beskrevet i uddannelsesordningen for uddannelsen?
  • Findes de valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag, som der er brug for lokalt?
  • Tilbyder skolen eleverne undervisning i fag på højere niveau?
  • Er beskrivelsen af eksamensregler og bedømmelseskriterier for eksamen/svendeprøven i overensstemmelse med gældende uddannelsesordning og –bekendtgørelse?


Se uddannelsesordning og -bekendtgørelse på hjemmesiden under den specifikke uddannelse