Hvordan sikrer I udbud af jobrettede pakker for ledige?

Som følge af Beskæftigelsesreformen 2014 er der pr. 1. januar 2015 udviklet en positivliste med op til 6 ugers jobrettede kursuspakker, som faglærte og ufaglærte ledige kan tage fra første ledighedsdag. Formålet er at opkvalificere ledige til ledige jobfunktioner på arbejdsmarkedet.

Industriens Uddannelser har udviklet jobrettede kursuspakker, som matcher industriens jobfunktioner. Du kan finde pakkerne på iu.amukurs.dk eller i folderen ”Kursuspakker til dig, der er ledig og gerne vil arbejde i industrien”.

Rådgiv skoler om udbud af kursuspakker

Det er det lokale uddannelsesudvalgs opgave at rådgive skolen, og det lokale uddannelsesudvalg har derfor en vigtig rolle i forhold til udbuddet af jobrettede kursuspakker i lokalområdet.

I maj 2015 udarbejdede Industriens Uddannelser en oversigt over udbuddet af 6 ugers kursuspakker til ledige. Oversigten viser, at ikke ret mange af kursuspakkerne reelt udbydes, og at dem som udbydes hovedsagelig dækker meget specifikke brancheområder som overfladebehandling, medico og CNC. Der udbydes stort set ingen tværfaglige jobpakker pt.

Industriens Uddannelser vil gerne sikre et bredt udbud af kursuspakkerne i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. I bedes derfor drøfte følgende i det lokale uddannelsesudvalg:

  • Udbydes relevante jobrettede kursuspakker i jeres lokalområde?
  • Hvordan kan det lokale uddannelsesudvalg være med til at sikre et udbud af relevante pakker på skolen?
  • Kan der etableres et samarbejde med andre skoler om udbuddet af relevante pakker?

Opstår der spørgsmål til kursuspakkerne, udbud eller andet, kan I altid kontakte jeres kontaktperson i Industriens Uddannelser.

Har I gode erfaringer eller ideer til at sikre udbuddet af de jobrettede pakker, må I gerne sende det til jeres kontaktperson i Industriens Uddannelser, der vil sørge for at videndele til andre lokale uddannelsesudvalg.

Mere om kursuspakker for ledige

Den landsdækkende positivliste er udarbejdet af Beskæftigelses-ministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet og i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet. De 11 efteruddannelsesudvalg på AMU-området har også været inddraget.

Udvikling af pakkerne

De enkelte behov og sammensætningen af pakkerne er opgjort med baggrund i de regionale arbejdsmarkedsråds opgørelser på indsendelsestidspunktet. Indsatsen har rettet sig mod områder, hvor der er strukturel mangel på arbejdskraft eller generel mangel på kvalificeret arbejdskraft. Pakkerne inden for industriens uddannelser er sammensat, så deltagerne opnår viden og kompetencer til at kunne varetage netop de jobfunktioner, der er efterspørgsel på. Det forventes, at de jobrettede kursuspakker skal evalueres primo januar 2016.