I kan sikre kvaliteten på skolepraktikken

Som en del af den erhvervsuddannelsesreformen er uddannelsesgarantien blevet styrket. Det er sket ved, at mange flere erhvervsuddannelser har fået skolepraktikpladser efter 1. august 2015.

Al skolepraktik har siden 2013 været udlagt til de nye praktikcentre. Hvordan disse centre er organiseret er forskelligt fra skole til skole. De foreløbige erfaringer med de nye praktikcentre fremgår af den evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde i starten af 2015.

Er kvaliteten af skolepraktikken god nok?

Skolerne skal beskrive tilrettelæggelsen af skolepraktikken i den lokale undervisningsplan. Derfor er det vigtigt, at I drøfter denne særligt med henblik på at sikre kvaliteten af skolepraktikken, når I rådgiver skolen. I skal drøfte, hvorvidt eleverne tilegner sig den samme viden i skolepraktikken, som de ville opnå, hvis de havde en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  • Vil der i skolepraktikken blive arbejdet på måder, der svarer til arbejdet hos branchens virksomheder?
  • Har eleverne adgang til at arbejde med de redskaber og den teknologi, der er udbredt blandt branchens virksomheder?
  • Hvilke tiltag er der gjort for, at arbejdsmiljøet sikres i skolepraktikkens værksteder og lever disse indsatser op til normerne blandt branchens virksomheder?
  • Er der sikret en tilrettelæggelse af skolepraktikken, som giver eleverne den fornødne rutine i de faglige discipliner, der er beskrevet i uddannelsens praktikmål?

Hvordan skaffes praktikpladser til elever i skolepraktik?

Det lokale uddannelsesudvalgs skal også sikre det fornødne antal praktikpladser til elever i skolepraktik. I skal derfor drøfte følgende:

  • Er der sikret en tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde for at etablere uddannelsesaftaler for elever i skolepraktik?

Hvis I har spørgsmål til dette arbejde, er I altid velkomne til at kontakte jeres kontaktperson i Industriens Uddannelser.

Hvis I har særligt gode idéer eller erfaringer med at sikre kvaliteten i skolepraktikken, kan I også sende dette til Industriens Uddannelser, der vil sørge for at dele med andre lokale uddannelsesudvalg.