Kvalitet og systematik i skolens udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner

For hver elev, skal skolen ved begyndelsen af grundforløbet udarbejde en personlig uddannelsesplan. Det Faglige udvalg ser desværre eksempler på, at dette ikke bliver gjort systematisk nok. Vi modtager derfor sager med elever, som er kommet i klemme i forhold til deres uddannelse.

En grundig afklaring, vejledning og udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan i starten af elevens grundforløb er afgørende for, at eleven kan lykkes med sin uddannelse. Kravene til udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner er beskrevet i hovedbekendtgørelsens kapitel 9.

LUU: Bed skolen redegøre for skolens praksis med udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner, samt vejledning af elever og virksomheder i forbindelse med etablering af uddannelsesaftaler og elevernes optag på grundforløbet.