Manglende oplæring i pratikmål

Hvis en lærling oplever, at oplæringsmulighederne på praktikvirksomheden ikke inkluderer alle praktikmålene, skal lærlingen drøfte dette med den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden, idet virksomheden er ansvarlig for, at praktikmålene nås.

Hvis en praktikvirksomhed efter en fuld godkendelse ikke længere har mulighed for at oplære lærlingen i enkelte elementer af uddannelsen, kan virksomheden aftale med skolen, at lærlingen tilbydes supplerende oplæring i skolepraktik. Det samme gør sig gældende ved supplerende oplæring hos virksomheder, der har fået en begrænset godkendelse.

Henvendelse til det lokale uddannelsesudvalg

Hvis lærlingen eller skolen oplever, at praktikvirksomheden ikke er samarbejdsvillig i forhold til, at lærlingen opnår uddannelsens praktikmål, kan der rettes henvendelse til det lokale uddannelsesudvalg (LUU). LUU kan tage kontakt til virksomheden med henblik på at vurdere henvendelsen og afklare, om manglerne kan afklares lokalt. Er det ikke muligt, kan LUU herefter drøfte oplæringsforholdene på virksomheden med Industriens Uddannelser, der som tilsynsmyndighed har mulighed for at revurdere virksomhedens godkendelse.

Industriens Uddannelser kan kontaktes på mailen jura@iu.dk