På GF2 skal alle grundfag udbydes, som er indeholdt i overgangskravene til den enkelte uddannelse

Med reformen er der for hver uddannelse indført en række overgangskrav, som eleverne skal opnå inden overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Overgangskravene består som noget nyt også af en række grundfag på bestemte niveauer.

Elever på GF2 har fire ugers undervisning til grundfag og fire ugers undervisning til valgfag, som typisk anvendes til yderligere grundfagsundervisning. Der regnes normalt med to ugers undervisning for at eleven løftes ét niveau i et fag.

Ministeriet har slået fast, at skolerne på GF2 skal tilbyde eleverne at kunne vælge mellem alle de grundfag, som er indeholdt i overgangskravene for den uddannelse, som et grundforløb forbereder til. På den måde kan den enkelte elev anvende de tilgængelige uger målrettet til netop de fag, som hjælper eleven bedst til at opnå overgangskravene.

Det betyder fx, at man på GF2 til smedeuddannelsen som minimum skal tilbyde eleverne både dansk, matematik og engelsk på E-niveau samt fysik på F-niveau som grundfagsudbud.

LUU

Det er vigtigt at sikre, at den Lokale Undervisningsplan (LUP) for grundforløbet indeholder udbud af alle de fag, som eleverne kan få brug for til at nå overgangskravene. Følg op på dette ved jeres næste møde, så I sikrer de bedst mulige forudsætninger for, at elever med forskellige udgangspunkter kan nå overgangskravene.