Årsplan

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) kan planlægge årets møder, så behandling af emner inden for AMU og EUD koordineres med udvalgsbehandlingen i de centrale udvalg.

Årsplanen viser, hvornår det kan være velegnet at sætte fokus på bestemte emner i LUU i forhold til at få bragt drøftelserne videre til handling i de centrale udvalg.

De enkelte emner i årsplanen for LUU er lagt på den tid af året, hvor en drøftelse passer optimalt i forhold til de centrale udvalgs opgave med at udvikle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser samt det lærepladsopsøgende arbejde. Tidsfristerne fastsættes af Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB - tidligere AER)

Billede af årshjul for Lokale Uddannelsesudvalg