Godkendelse af AUB-ansøgninger

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har mulighed for at søge midler til lærepladssøgende arbejde hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) to gange årligt - 1. april og 1. september.

Det er et krav, at disse ansøgninger underskrives af det relevante centrale faglige udvalg, inden det sendes til AUB.

Du kan hente en oversigt over processen på centralt og lokalt niveau i forhold til det lærepladssøgende arbejde.

Send AUB ansøgninger senest den 15. marts 2022

AUB ansøgninger fra de lokale uddannelsesudvalg sendes til aub@iu.dk. Hvis fristen overskrides kan Industriens Uddannelser ikke garantere, at ansøgningen når rettidigt frem til AUB.

Læs mere på virk.dk og hent ansøgningsblanket