Arbejdets organisering, industrioperatør og produktør