Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen

Medlemmer

Udpeget af AV Brancheforeningen

 • Kristian Kühnel, e-mail, formand
 • Michael Rasmussen, e-mail, medlem
 • Mikkel Holm, e-mail, medlem

Udpeget af Dansk El-forbund

 • Søren Dalgaard, e-mail, medlem

Udpeget af Dansk Metal

 • Martin Jagert Bendixen, e-mail, medlem

Udpeget af Teknisk Landsforbund

Tilforordnet fra skolen

 • Niels Østergaard, e-mail, skolerepræsentant
 • Simon Hjort, e-mail, tilforordnet lærling
 • Steffen Damgaard, e-mail, skolerepræsentant

 

Erhvervsuddannelser

 • Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen
  • AV-tekniker
  • Eventtekniker med speciale i audioteknik
  • Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik
  • Teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent
  • Teatertekniker
  • Udstillingstekniker

Efteruddannelser

 • 2255 Teater-, udstillings og eventområdet