Produktøruddannelsen

Medlemmer

Udpeget af DI - Dansk Industri

  • Carsten Marcussen, e-mail, medlem
  • Vakant plads

Udpeget af 3F

  • Charlotte Jacobsen, e-mail, medlem
  • Søren Grøn, e-mail, medlem

Erhvervsuddannelser

  • Produktør
    • Produktør