Kompositoperatør

Medlemmer

Udpeget af DI - Dansk Industri

  • Mette Busch Maigaard de Thurah, e-mail, medlem
  • Vakant plads
  • Vakant plads

Udpeget af 3F

  • Bjarke Knudsen, e-mail, medlem
  • Michael Christensen, e-mail, medlem
  • Hans Ulrik Sørig, e-mail, medlem