Personvognsmekanikeruddannelsen

Medlemmer 

Udpeget af DI - Dansk Industri

  • Erik Hove, e-mail, medlem
  • Vakant plads

Udpeget af Dansk Metal

  • Jeppe Schelde Pedersen, e-mail, medlem
  • Lars Håkonsen, e-mail, medlem

Tilforordnet af skolen

  • Michael Højgaard, skolerepræsentant

Erhvervsuddannelser

  • Personvognsmekaniker
    • Personvognsmekaniker
    • Personvognsmontør