Industriens Overenskomst

Den løn, som virksomheden skal betale til lærlingen under praktik- og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 1.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 2.

Industriens Uddannelser vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Kontakt i stedet arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne på området.

Find Industriens Overenskomst her

Produceret af Adapt A/S