Privatlivspolitik for ML-Prisen

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Metalindustriens Uddannelsesudvalg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Vesterbrogade 6D, 4.,
1620 København V

CVR-nr.: 30 37 60 13
Telefon: 33 77 91 11
Mail: mi@iu.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@iu.dk.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • For dig som er indstillet: Navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelse, dato for svendeprøve, svendeprøvekarakter, kontaktoplysninger på skole- og praktikvirksomhed, andre oplysninger i fritekstfelt. Hvis du modtager en ML-Pris, vil vi også behandle foto og video af dig.
 • For dig som er kontaktperson for en indstillet: Navn, telefonnummer og e-mail.

Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At udvælge 25 prismodtagere til at modtage ML-Prisen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f vedr. Metalindustriens Uddannelsesudvalgs legitime interesser, som er udvalgets interesse i at afholde ML-Prisen, hvor man hylder dygtige lærlinge, der har gennemført svendeprøven med topkarakter.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver visse personoplysninger til følgende modtagere:

 • I forbindelse med udvælgelsen af de 25 prismodtagere kan følgende oplysninger blive delt med organisationerne i Metalindustriens Uddannelsesudvalg (Dansk Metal, DI og Tekniq Arbejdsgiverne): Navn, uddannelse, fødselsdato, skole, praktikvirksomhed samt andre oplysninger i fritekstfelt.
 • Hvis du er prismodtager, vil følgende oplysninger også blive videregivet til:
  • Broncestøberiet Peter Jensen ApS: Navn og uddannelse
  • Vester Kopi ApS: Navn, uddannelse, skole og praktikvirksomhed.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra vedkommende, der har indstillet en lærling til ML-Prisen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine oplysninger i op til et år, hvorefter de slettes.
Prismodtagers navn, kontaktoplysninger, uddannelse samt navn og kontaktoplysninger på skole- og praktikvirksomhed gemmer vi i op til 10 år

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Industriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D, 4. 
1620 København V

CVR-nr.: 25 52 29 31
Telefon: 33 77 91 11 
E-mail: iu@iu.dk