A73a8106 (1)
24. mar 2021

Arbejdet med trepartsaftalen skrider fremad

Allerede i slutningen af 2020 trak IU i arbejdstøjet for at forberede sig på at kunne håndtere de ansvarsområder, som følger med den nyeste trepartsaftale. Efter nyeste udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet forventer IU at kende de aktiviteter, der skal sættes i gang, til maj.

500 mio. kr. årligt til flere lærepladser og en styrket rolle til faglige udvalg i arbejdet med at skabe flere lærepladser. Det var blandt elementerne i den trepartsaftale, som blev indgået i november 2020 mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen.

Siden slutningen af 2020 har IU arbejdet med at afdække, hvordan de nye ansvarsområder bedst løftes af de faglige udvalg.

I sidste uge blev nogle af de økonomiske og administrative rammer for arbejdet med trepartsaftalen meldt ud af Børne- og Undervisningsministeriet. Det betyder, at IU sætter mere fart i det konkrete arbejde med at definere og prioritere de aktiviteter, der skal modtage tilskud.

- Det har været vigtigt for os at komme hurtigt i gang med det forberedende arbejde, så vores faglige udvalg så kvalificeret som overhovedet muligt kan træffe beslutninger om, på hvilke områder der skal sættes ind, fortæller Martin Liebing Madsen, sekretariatschef for Industriens Fællesudvalg.

Overblik over potentialer og udfordringer

IU’s forberedende arbejde har omfattet to spor. Det ene spor er dataunderstøttelse, som skal gøre det nemt at overskue de enkelte uddannelsers potentialer og udfordringer. Mangler der elever på uddannelsen? Mangler der lærepladser? Hvordan ser det ud med frafald? Er problemet landsdækkende eller regionalt? Det er nogle af de spørgsmål, som dataunderstøttelsen skal give overblik over.

Når udfordringer og potentialer er identificeret, er næste skridt at beslutte, hvilke aktiviteter der kan understøtte uddannelse bedst muligt. Derfor er det andet spor, som IU er i gang med, en kortlægning af eksisterende indsatser som styrker erhvervsuddannelserne, fx ved at rekruttere nye elever, skabe flere lærepladser eller øge gennemførslen.

- Der er mange parter, som igennem tiderne har arbejdet med forskellige indsatser som på forskellig vis understøtter at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Flere af de indsatser kan vi uden tvivl bygge videre på, samtidig med at vi også finder nye veje til at skabe flere lærepladser og elever, siger Morten Ørnsholt, sekretariatschef for Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Udfordringer drøftes i udvalg

I april bringes drøftelserne ind i de faglige udvalg, som IU betjener. Her træffes der beslutninger om, hvilke konkrete indsatser der skal indmeldes til AUB, som administrerer de midler, der skal uddeles til trepartsaktiviteterne. IU forventer at kunne afgive denne indstilling til AUB i maj måned, afhængigt af hvilken deadline der bliver meldt ud.

Samlet set råder IU's ni faglige udvalg over 32 mio. kr. i 2021 til arbejdet med trepartsaftalens målsætninger.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Morten Ørnsholt

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 84

Mobil

29 49 45 92

E-mail

moe@iu.dk

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk