Oplæg I Nudging V. Ashley Brereton 1
28 september 2021

Epoxykonference havde fokus på ny viden om sikkerhed

Industriens Fællesudvalg afholdt den 6. og 7. september årets epoxykonference på Hotel Svendborg. Fokus var i år på ny viden indenfor sikkerhed med oplæg om forskning, værnemidler, kommunikation og meget mere.

Sidste år var epoxykonferencen ligesom resten af landet ramt af coronarestriktioner, hvilket begrænsede antallet af deltagere og aktiviteter på konferencen. Det var derfor med stor glæde, at årets epoxykonference endelig var helt tilbage og kunne tage imod 90 deltagere.

Sikkerhed i fokus

Sikkerhed har altid været et stort fokus ved epoxykonferencen – og i år var ingen undtagelse.

Deltagerne blev klogere på foreløbige resultater fra et forskningsprojekt om målinger af luftbårne partikler i arbejdsmiljøet. Ph.doc medarbejder Alexander C.Ø. Jensen, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kom bl.a. ind på, at selv når en enkelt spand med epoxymaling er åben, så kan man måle partiklerne i hele værkstedet.

Ikke nok med at lytte til oplæg, så deltog deltagerne også aktivt i forskellige workshops. De fik bl.a. lov til at prøve forskellige værnemidler. Her lærte de på og med kroppen, hvordan man bedst beskytter sig selv. Og så udvekslede de erfaringer om emner som undervisning og sikkerhed.

Et kærligt puf i den rigtige retning

Et værksteds indretning har stor betydning for en arbejdsplads sikkerhed. Det talte nudgingekspert og konsulent hos Brave Ashley Brereton om til konferencen. I sit oplæg, kom Ashley Brereton ind på, hvordan man gennem indretning af et værksted, kan ændre folks adfærd, og på den måde designe fejl væk fra en arbejdsplads.

IF ser frem til at holde endnu en konference om epoxy i 2022. Her skal konferencen blandt andet følge op på de nye EU bestemte uddannelseskrav i forhold til icocyanater, og erfaringerne med den nye prøve på epoxy-kurset.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Christina Stougaard Hansen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 32

Mobil

22 48 60 06

E-mail

csh@iu.dk

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk