Mekaniker 4
08 november 2021

Grønne millioner til personvognsmekaniker

Som opfølgning på finansloven for 2021 er der indgået politisk aftale om udmøntning af i alt 100 mio. kr., som er afsat til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

Fem faglige udvalg modtager derfor hver to mio. kr. til at kortlægge og fremtidssikre specifikke uddannelser.

På industriens område er det Metalindustriens Uddannelsesudvalg, der modtager 2 mio. kr. Midlerne skal bruges til at kortlægge fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling på personvognsmekanikeruddannelsen, samt identificere udfordringer og mulige løsninger på uddannelsen.

Den politiske aftale betyder også, at øget bæredygtighed og grøn omstilling skal skrives ind i erhvervsuddannelsernes formålsparagraf. Aftalen betyder også, at der bliver afsat 54 mio. kr., så de ni videncentre på erhvervsuddannelsesområdet kan udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Endelig modtager udbydere af tekniske erhvervsuddannelser – og arbejdsmarkedsuddannelser et særtilskud på 36 mio. kr. til aktiviteter inden for grøn omstilling.

Læs hele den politiske aftale

Kontakt os gerne og hør nærmere