Uge 46 Ius 46 Trepartsprojekter
23. nov 2021

Industriens Uddannelser har søgt trepartsmidler til 46 projekter

I november 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Siden sommer har de faglige udvalg arbejdet med at analysere problemstillinger og beskrive en lang række projekter, der skal gennemføres hen over de kommende år. På IU’s områder sættes der i første omgang 46 projekter i søen.

Samlet er der fra de faglige udvalg i Industriens Uddannelser projekter for 32 mio. kr. Pengene til udvalgene fordeles på baggrund af antallet af elever og lærlinge inden for de enkelte faglige udvalgs uddannelser.

I første omgang igangsætter udvalgene over 46 projekter, der på hver sin vis skal understøtte målsætningerne i aftalen. Trepartsprojekterne kan inddeles i tre overordnede kategorier, som er beskrevet i trepartsaftalen: Flere lærepladser, Rekruttering samt Kvalitet og frafald.

Flere lærepladser

Projekterne under dette tema skal bidrage til flere lærepladser både blandt virksomheder, som allerede er godkendte til at uddanne, men også hos virksomheder, som ikke tidligere har uddannet elever. Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at styrke kontakten og dialogen med virksomheder inden for udvalgte brancher og regioner. Der er også mere tværgående projekter, hvor der bliver arbejdet med bredere strategier, informationsmaterialer og inspirationsværktøjer, som kan understøtte virksomhederne i afklaring af deres lærlingestrategi.

Rekruttering

Projekterne under dette tema skal bidrage til at få flere unge til at vælge uddannelserne til. Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at arbejde med bestemte uddannelsers synlighed og image. Der er også mere tværgående projekter, der f.eks. handler om at tiltrække flere kvinder til erhvervsuddannelserne. Her skal et ambassadørkorps af kvindelige lærlinge tage ud på folkeskoler for at tiltrække unge kvinder. Der er også analyser, der vil undersøge muligheden for at rekruttere flere studenter ind på erhvervsuddannelserne. Det er aktuelt, fordi der er overskud af studenter, der ikke tager en videregående uddannelse.

Kvalitet og frafald

Mange projekter inden for dette tema handler om at reducere frafald på uddannelserne, f.eks. ved at arbejde kvaliteten i undervisningen. F.eks. vil nogle af projekterne gøre grundforløbsundervisningen mere håndgribelig, så der er tættere sammenhæng mellem værksteder og klasseværelser. Andre projekter har fokus på sociale aktiviteter og sammenholdet i skolemiljøet eller på at skabe en bedre forventningsafstemning i forbindelse med opstart på uddannelsen.

Nogle af projekterne bliver drevet fra Industriens Uddannelser. Andre af projekterne bliver lokalt funderet på enkelte skoler. Det faglige udvalg sørger her for at binde projektet sammen og sikre en geografisk spredning, så skoler i hele landet kan få udbytte af resultaterne.
Industriens Uddannelser venter på tilbagemelding fra AUB, der administrerer projektmidlerne. I den kommende tid vil IU arbejde videre med opstarten af de mange projekter.

Projekterne fordeler sig således på de faglige udvalg:

  • Det Faglige Udvalg for Digital Media: 4
  • Industriens Fællesudvalg (IF): 5
  • Billedmediernes Faglige Udvalg: 5
  • Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg: 2
  • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer uddannelsen: 4
  • Grafisk Uddannelsesudvalg: 9
  • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI): 16
  • Det Faglige Udvalg for Beklædning: 1

Kontakt os gerne og hør nærmere

Steen Duurloo Sørensen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 51

Mobil

29 81 85 91

E-mail

sds@iu.dk