Solcelle1
28 juni 2022

20 grønne fiktive AMU-kurser testet på 500 virksomheder. Her er konklusionen

Hvad efterspørger virksomheder på AMU-området i forhold til den grønne omstilling? Hvilke behov ser virksomhederne nu, om et år og om fem år? Hvilke kurser vil virksomheder sende deres medarbejdere af sted på? Det har Industriens Fællesudvalg undersøgt med metoden pretotyping, en helt ny tilgang til AMU-udvikling. Industriens Fællesudvalg er nu klar med nye kurser efter sommerferien.

Kurser klar efter sommerferien

De tre områder, som virksomhederne særligt efterspørger kurser indenfor, er:

  • Medspiller i grøn omstilling: Værktøjer som kan klæde ansatte på til aktivt at deltage i virksomhedens arbejde med den grønne omstilling.
  • Affaldssortering: Håndtering af farligt affald med fokus på genanvendelsesmuligheder.
  • Green lean: Anvendelse af kendte lean værktøjer, men med fokus på forbedringer i forhold til grøn omstilling.

- Metoden har været en succes i forhold til at udvikle relevante kurser, som vi ved, at virksomhederne har brug for. De første kurser bliver udbudt efter sommerferien, og vi glæder os over den opbakning og interesse, vi har mødt både fra de involverede virksomheder og industrien generelt, siger chefkonsulent i Industriens Fællesudvalg Matte Hyllested-Winge.

Meningsfuld metode

Pretotyping er en ny tilgang til udvikling af AMU og er kort fortalt en metode, hvor man tester produktideer af, inden man udvikler selve produktet.

I juni ´21 afholdt Industriens Fællesudvalg to workshops med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Ved de to workshops deltog 40 repræsentanter fra industriens virksomheder med perspektiver og erfaringer fra deres hverdag i produktionen. Formålet var at omsætte virksomhedernes erfaringer og viden til 20 fiktive AMU-kurser til ikke-faglærte og faglærte. Kurserne blev herefter præsenteret for 500 virksomheder i en samlet spørgeskemaundersøgelse. Her skulle virksomhederne svare på, om de anså de potentielle kurser som relevante nu, om et år, to – fem år eller slet ikke.

Kurserne blev grupperet under fem temaer på baggrund af de indledende workshops:

  • Produktionsovervågning ved grøn omstilling for operatører
  • Bæredygtige materialer for operatører
  • Cirkulær ressourceanvendelse for operatører
  • Forretningsforståelse for operatører
  • Green lean for operatører
Flere af de involverede virksomheder har meldt tilbage, at de har været glade for at kunne komme med deres input og samtidig har de oplevet, at de i processen og i dialogen med andre virksomheder selv er blevet klædt bedre på til den grønne omstilling

- Det har været en sindssygt spændende proces. Pretotyping har vist sig at være en rigtig god og meningsfuld metode. Både for uddannelsesudvalget, men også for virksomhederne. Flere af de involverede virksomheder har meldt tilbage, at de har været glade for at kunne komme med deres input og samtidig har de oplevet, at de i processen og i dialogen med andre virksomheder selv er blevet klædt bedre på til den grønne omstilling, fortæller Mette Hyllested-Winge.

Kurser er relevante inden for de næste fem år

I besvarelserne af den samlede spørgeskemaundersøgelse er der flere ting, der er værd at bemærke:

- Virksomhedernes størrelse: I AMU er det ofte de største virksomheder, der fylder AMU-holdene. I undersøgelsen udgør de store virksomheder med 250 + ansatte 35,9 procent af respondenterne. Samtidig kommer 24,5 procent af respondenterne fra mindre virksomheder med 10 – 39 ansatte. Det tyder på, at virksomheder på tværs af brancher og størrelse ser AMU som afgørende i forhold til at få de nødvendige kompetencer til den grønne omstilling.

- Virksomhederne vurderer i 72 procent af tilfældene, at kurserne er relevante enten nu eller inden for de næste 5 år. Den store interesse kan læses som en validering af de pointer som de 40 virksomheder bidrog til på workshoppen og viser igen, at virksomhederne ser mange muligheder i AMU.

Læs resultatet af spørgeskemaundersøgelsen her

Kontakt os gerne og hør nærmere