Udklip Til Iu
21 august 2022

Digitalisering, dataforståelse og dokumentation – ny analyse kortlægger industriens grønne kompetencebehov

Den grønne omstilling kræver nye eller forstærkede kompetencer hos industriens virksomheder og medarbejdere. Det gælder både i forhold til de produkter og services, som industrien fremstiller og leverer, men også i forhold til arbejdsprocesser og medarbejdernes mindset og kvalifikationer. Det viser en ny analyse, som Industriens Uddannelser har fået lavet.

Den nye analyse ’Tværgående kompetencebehov som følge af grøn omstilling i industrien’ har identificeret ni kompetencer, som er afgørende for faglærtes og ufaglærtes arbejde i grøn omstilling. Her spiller bl.a. digitalisering og automatisering en vigtig rolle.

- Med analysen får vi dokumentation for, hvor vi skal sætte ind. Det er f.eks. tydeligt, at digitalisering og arbejdet med data også er væsentlig i arbejdet med grøn omstilling på den enkelte industrivirksomhed. Det er vigtigt, at vores erhvervsuddannelser og AMU-kurser løbende udvikles, så de f.eks. følger med den omfattende digitalisering, der sker i industrien. Det kræver også, at erhvervsskolerne er på forkant og kan matche den udvikling, der sker ude i virksomhederne, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør i Dansk Industri og formand for Industriens Uddannelser.

Grøn omstilling kræver målrettet efteruddannelsesstrategi

Analysen, der er udarbejdet af COWI, er lavet sideløbende med analysen ’Beskæftigelseseffekter i industrien af investeringerne i den grønne omstilling’, der slog fast, at klimapartnerskabernes investeringer i industrien skaber en merefterspørgsel efter 116.000 årsværk i perioden 2022-2030.

For at kunne imødekomme denne massive arbejdsefterspørgsel er det afgørende, at det parallelt med meruddannelse af flere smede, industriteknikere, industrioperatører m.v. også sikres, at medarbejdere, der allerede er i industrien, har de kompetencer, der skal til, for at imødekomme de grønne opgaver.

- De kompetenceområder, som analysen kortlægger, arbejder vi allerede meget med i udviklingen af vores erhvervsuddannelser og AMU-kurser. De digitale kompetencer kommer både til at gælde vores faglærte og ikke-faglærte på tværs af industrien. Men hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, kræver det en målrettet efteruddannelsesstrategi ude på arbejdspladserne og et velfungerende AMU-system, siger Pia Maul Andersen, næstformand for 3F Industrigruppen og medlem af bestyrelsen for Industriens Uddannelser.

Industriens uddannelser ruster til grøn omstilling

I alt identificerer analysen ni områder, hvor der er behov for at styrke kompetencerne hos faglærte og ikke-faglærte i forhold til den grønne omstilling i industrien:

  • Digitalisering og automatisering
  • Dataforståelsen i produktionen
  • Dokumentation
  • Affaldssortering
  • Ny energiindustri
  • Omstilling i produktionen
  • Fejlsøgning og test samt brug af nye bæredygtige materialer
  • Medarbejdernes grønne mindset
  • Samarbejde på tværs af faggruppe

- Analysen bekræfter det billede, vi har af den grønne omstillings påvirkning af de efterspurgte kompetencer, nemlig at digitalisering og automatisering, dataforståelse, optimering af processer og produkter, nye energiformer mm. kommer til at fylde hos industriens faglærte medarbejdere. Det er mit indtryk, at man er rigtig godt rustet til omstillingen med en faglært uddannelse i industrien. De faglærte har både et stærkt fundament at arbejde ud fra samt det udviklingsmindset, der også bliver efterspurgt, lyder det fra Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal og næstformand for Industriens Uddannelser.

Læs hele analysen her

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk

Anja Ougaard

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 03

Mobil

41 32 46 97

E-mail

ano@iu.dk