Faglige udvalg igen samlet til fælles konference
16 juni 2022

Faglige udvalg igen samlet til fælles konference

D. 9. og 10. juni kunne Industriens Uddannelsers to store faglige udvalg igen mødes til seminar og fælleskonference og sammen drøfte aktuelle problemstillinger inden for erhvervsuddannelses - og AMU-området.

Første dag stod i de faglige udvalgs tegn, hvor Industriens Fællesudvalg (IF) og Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) afholdt separate seminarer.

Digital læring på dagsordenen hos IF

På Industriens Fællesudvalgs seminar var digital læring på dagsordenen. Her var der bl.a. besøg af Marie Wolter Bertelsen fra VUC Roskilde, som pointerede, at fundamentet for succesfuld digital læring er, at man har en digital basisforståelse. Hvilket der i Danmark er 1 mio. mennesker, der i større eller mindre grad er udfordret på.

På seminaret deltog også Camilla Løkkegaard fra TEC, der fortalte om de forskellige steps inden for digital læring, og hvordan TEC har succes med at tilbyde dele af deres AMU-kurser digitalt.

Deltagerne kom også selv på arbejde, da de skulle afprøve digitale læringsteknologier som augmented reality, virtual reality og digitale tvillinger, dvs. digitale kopier af udstyr, eks. en pumpe eller et helt anlæg.

Fokus på trepartsaftalen hos MI

På Metalindustriens Uddannelsesudvalgs seminar var der fokus på arbejdet med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar. Fælles for MI’s projekter er flere lærepladser, rekruttering, kvalitet og mobilitet.

Fra Foreningen Divers kom Maria Brix og Trine Bentsen og fortalte om samarbejdet med MI, der med projektet Boss Ladies vil få flere kvinder til at vælge industrien til.

Julie Bak og Line Boholm Schmidt fra Oxford Research holdt et spændende oplæg om den seneste analyse omkring ’Tiltrækning af lærlinge med studenterbaggrund’ med 16 anbefalinger til indsatsforslag til at styrke rekrutteringen af studenter til erhvervsuddannelserne.

Seminardeltagerne kom også selv til orde, da de i grupper skulle komme med deres bud på, hvordan de i fællesskab kan kvalificere trepartsindsatserne.

Dagen sluttede oplægsmæssigt med Michael Moos-Bjerre, der præsenterede tendenser fra den igangværende analyse om frafaldsmønstre- og årsager på tværs af metalindustriens uddannelser.

Fælles konference d. 10. juni

Industriens Uddannelsers fælleskonference havde i år fokus på industriens rolle i den grønne omstilling og de deraf afledte kompetencebehov.

Lise Lund Hansen fra COWI præsenterede resultater fra analysen ’Nye kompetencebehov i industrien, som følge af den grønne omstilling’. Blandt analysens konklusioner er, at betydningen og brugen af data bliver større.

Herefter blev konferencedeltagerne præsenteret for to virksomheder, Ammeraal Beltech og Alfa Laval, der fortalte om deres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Fra begge virksomheder lød, at det bl.a. er et grønt mindset hos medarbejderne, der er afgørende for, at de kommer i mål med grønne forandringer.

Konferencedeltagerne blev også selv sat på arbejde, da de i grupper drøftede, hvordan de som repræsentanter fra industrien oplever grønne krav fra omverdenen, hvad det stiller af krav til de faglærte og ufaglærte medarbejdere og hvilket behov for justering af uddannelserne, det stiller i forhold til at håndtere den grønne omstilling.

Poul Sørensen fra COWI præsenterede den netop offentliggjorte analyse ”Beskæftigelseseffekter i industrien, som følge af den grønne omstilling”. Analysen kortlægger blandt andet, at der i perioden 2022 – 2030 vil være en merefterspørgsel efter 116.000 årsværk i perioden 2022 – 2030. På baggrund heraf stillede folketingsmedlemmerne Jens Joel (S), Anni Matthiesen (V) og Niels Flemming Hansen (K) op til paneldebat med temaet ’Hvordan sikre vi kompetencer til den grønne omstilling?’

Stor tak til alle oplægsholdere og deltagere for engagement, videndeling og faglig debat.

Se stemningsvideo fra konferencen her:

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk

Anja Ougaard

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 03

Mobil

41 32 46 97

E-mail

ano@iu.dk