Big Data
16 marts 2022

Kunstig intelligens og big data fintuner uddannelser til industrien

I 2021 har Industriens Fællesudvalg (IF) gennemført et forsøg med brug af kunstig intelligens til at analysere udviklingen på arbejdsmarkedet. Metoden der handler om at gennemgå jobannoncer med et særligt dataværktøj bliver nu et fast supplement til udviklingsarbejdet i IF.

Industriens Fællesudvalg (IF) vil fremover bruge en ny metode til at analysere udviklingen på arbejdsmarkedet, så fremtidens uddannelser og AMU-kurser passer til det der efterspørges.

Metoden er afprøvet på forsøgsbasis i 2021, hvor der ved hjælp af et dataværktøj er blevet indsamlet store mængder data fra jobannoncer i industrien for at kortlægge, hvilke kompetencer der efterspørges.

- Med denne metode tilføjer vi endnu et redskab til vores værktøjskasse, som skal fungere som supplement til de mange metoder vi allerede har til at følge udviklingen i kompetencekravene på arbejdsmarkedet, siger Martin Liebing Madsen, sekretariatschef i IF. Han peger på, at projektet har givet stor indsigt i, hvordan uddannelserne passer til arbejdsmarkedets behov.

- Metoden har bekræftet, at vores uddannelser er tidssvarende, og det er godt. Men vi vil tage det her tjek løbende som en ekstra kvalitetssikring og bruge det som input til udviklingen af vores uddannelser, siger Martin Liebing Madsen.

I evalueringen af projektet fremgår det, at indsamlingen af data har bidraget med baggrundsviden ift. hvad der efterspørges af ny teknologi, sociale og personlige kompetencer. Dataværktøjet kan også med fordel anvendes i en dialog med skolerne om, hvordan de bidrager til at udvikle elevernes personlige kompetencer.

IF har lavet projektet i samarbejde med konsulentfirmaet HBS Economics, som har lavet det dataværktøj der kan hente ord ud af jobannoncer.

 

 

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Afdelingschef

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk