IMG 2657 (1)
11 januar 2022

Lean-tankegang kan blive virksomheders springbræt til grøn omstilling

Lean er et godt første skridt for virksomheder, der vil nedbringe deres CO2-udledning. Hos AMU Nordjylland oplever de, at virksomheders succeshistorier med Lean, baner vejen for, at andre virksomheder kommer i gang med egne lean-forløb.

Flere og flere virksomheder begynder at arbejde med den grønne omstilling. Det oplever chefkonsulent Mette Hyllested-Winge, som hen over efteråret har været i dialog med en lang række virksomheder om deres arbejde med grøn omstilling i produktionen.

- I vores samtaler med virksomhederne har flere af dem nævnt, at de har fået meget ud af at bruge lean som udgangspunkt for deres grønne omstilling. Det, at de reducerer deres CO2-udledning, har nødvendigvis ikke været virksomhedernes udgangspunkt, men for mange af virksomhederne har det senere vist sig, at det er et rigtig godt sted at starte, siger Mette Hyllested Winge.

Ændring af holdning og kultur

Lean handler om at ændre medarbejdernes holdning og kultur, for på den måde at forandre og forbedre fx produktionen i en virksomhed. Netop derfor er det en brugbar metode til at komme i gang med den grønne omstilling i sin virksomhed.

- Nogen tror, at lean er konkrete og hardcore værktøjer, men det er det ikke. Det er en kultur- og holdningsændring, som medarbejdere kan bruge til at forandre og forbedre
Asger Lund.

- Lean har et grønt potentiale, fordi metoden bruges til at styrke fokus på løbende forbedringer og effektivisering af produktionsflowet. Det handler fx om at fjerne spild fra produktionen, så man på sigt sparer tid, energi og brændstof, siger Asger Lund, der er lean-underviser hos AMU Nordjylland.

- Nogen tror, at lean er konkrete og hardcore værktøjer, men det er det ikke. Det er en kultur- og holdningsændring, som medarbejdere kan bruge til at forandre og forbedre, tilføjer Asger Lund.

Medarbejderne er nøglen

Asger Lund har undervist i lean hos virksomheder som Randers Tegl, Cubic, Nilfisk Food og Scanidbyg.

Han bruger størstedelen af sin tid ude ved virksomhederne. De største gevinster ved lean henter virksomheden ude i produktionen, og medarbejderne er ofte nøglen til et succesfuldt Lean-forløb, forklarer Asger Lund.

- Medarbejderne står med den daglige produktion og derfor ved de også, hvor der er størst ressourcespild. Det er medarbejderne, der er med til at finde det næste minut og det næste sekund, de kan spare, siger Asger Lund, som pointerer, at der er mange kulturelle, økonomiske og ikke mindst grønne forbedringer at komme efter i virksomheden, hvis lederne og medarbejderne er motiverede.

- Virksomheden er omdrejningspunktet i hele leanfilosofien. Vi skal kigge på de systemer, de allerede har, og hvad de skal have. Nogle gange er værktøjerne ens, men materialet, fremstillingsprocessen osv. er det, der gør virksomheden unik, siger Asger Lund.

Asger Lund oplever desuden, at succeshistorier fra virksomheder, baner vejen for at andre virksomheder kontakter erhvervsskoler for at få undervisning i lean.

- I 2021 kommer jeg nok op på at undervise seks virksomheder i lean, og i løbet af januar 2022 har jeg allerede undervisningsaftaler med fire virksomheder. Opgaverne efter nytår er kommet bl.a., fordi vi er blevet anbefalet, siger han.

Vil du vide mere om lean og finde en skole nær din virksomhed som udbyder Industriens lean-kørekort, så kan du finde mere information her:

amukurs.dk

 leankk.dk  

Kontakt os gerne og hør nærmere

Mette Hyllested-Winge

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 59

Mobil

40 21 81 88

E-mail

mhw@iu.dk