Skoler mødes for at vidensdele om trepartsprojekter
11 oktober 2022

Skoler mødes for at vidensdele om trepartsprojekter

Skoler fra hele landet arbejder lige nu på at udvikle og implementere lokale trepartsaktiviteter, der kan bidrage til at reducere frafaldet på metalindustriens uddannelser. Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har netop faciliteret flere vidensdelingsseminarer, hvor skolerepræsentanter har kunne præsentere, diskutere og lade sig inspirere af hinandens trepartsprojekter.

Aktiviteterne spænder over alt fra udvikling af materialer til at understøtte anvendelsesorienteret undervisning, styrkelse af mentorordninger og synliggørelse af muligheden for SPS-støtte, udvikling af arbejdsmarkedsparathedsforløb, onboarding-forløb og dialogværktøjer til at understøtte systematiske trivselssamtaler og meget andet. Alle projekter handler om, hvordan skolerne kan reducere frafald for elever og lærlinge på grundforløbet, i overgangen til hovedforløbet og/eller på hovedforløbet for udvalgte uddannelser. Oplægsholder Kristine Hecksher, chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), var desuden inviteret til at fortælle om sammenhængen mellem frafald og trivsel, ved de to seminarer, der blev afholdt på hhv. Mercantec og Roskilde Tekniske Skole.

Skolerne og MI glæder sig over samarbejdet

Vi har haft løbende kontakt med sekretariatet, men det var også rigtig godt at få muligheden for at kunne dele vores projekt med de andre skoler.

Én af skolerepræsentanterne ved vidensdelingseminaret på Mercantec var uddannelsesleder Dennis Sjørslev Ankersen fra College 360. College 360 arbejder lige nu med et skoleprojekt, hvor grundfagsundervisningen i fysik, engelsk og matematik bliver integreret på en ny måde ude i smedeværkstederne, og hvor ’smedemotion’ og fælles tværfaglig temauge er blevet en del af undervisningen for smede på GF2.

- Min faglærer på smedeuddannelsen og jeg havde stor glæde af at deltage på seminaret. Vi har igennem hele projektet følt os godt klædt på i forhold til, hvad der er af krav og forventninger til projektet. Vi har haft løbende kontakt med sekretariatet, men det var også rigtig godt at få muligheden for at kunne dele vores projekt med de andre skoler. Vi blev både inspireret af de andre projekter og fik god feedback på vores eget. Det er netop i mødet med andre og i samarbejdet på tværs, at vi har mulighed for at blive ekstra skarpe.

Projektkonsulent i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Irene Neimann Rasmussen, glæder sig over skolernes opbakning:

- Det har været nogle rigtig gode dage, hvor vi har fået mulighed for at ’opleve’ skolernes projekter. Udover at det er skønt at få sat ansigt på vores samarbejdspartnere, så har det været meget spændende at arbejde med de snitflader projekterne har, og opleve, hvordan skolerne kan finde inspiration i hinandens projekter. Jeg glæder mig til det videre samarbejde med skolerne og se projekterne implementeret ude lokalt.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Anne Nyegaard

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 54

Mobil

28 10 57 10

E-mail

an@iu.dk

Irene Neimann Rasmussen (Barsel)

Projektkonsulent

Telefon

33 77 91 07

Mobil

21 70 00 86

E-mail

irnr@iu.dk