ang Virksomhederne Interesse Lærepladskonsulenter Hotel Koldingfjord 14 15 Nov
22 november 2022

Succesfuld masterclass for lærepladskonsulenter

Der var stor tilfredshed blandt deltagerne, da Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalg holdt masterclass for lærepladskonsulenter på Kolding Fjord Hotel d. 14.-15. november. I alt 45 lærepladskonsulenter fra 24 skoler deltog i arrangementet.

Formålet med masterclassen var dels at styrke lærepladskonsulenternes arbejde med at skaffe lærepladser, dels at styrke samarbejdet og netværket mellem lærepladskonsulenterne.

- Som lærepladskonsulent er det supervigtigt at deltage i denne slags arrangementer. Vi har alle et brændende ønske om at hjælpe de unge og ældre med at blive faglærte, og den sparring man får i de her netværk, er guld værd. Man går herfra med masser af energi og fede nye mål, man skal ud og jagte, lød det fra en af deltagerne Kasper Greendahl, AMU Syd.

Se videoen og hør også chefkonsulent Steen Duurloo fra IU fortælle om formålet masterclassen.

 

Programmet bestod af:

  • Oplæg ved CompanYoung om unges valg af uddannelse og lærepladskonsulentens rolle.
  • Bitzer Electronics og Jeros A/S fortalte om virksomhedernes gode erfaringer med lærlinge.
  • Svendborg Erhvervsskole og EUC Nord præsenterede deres fælles lærepladsinitiativ, hvor de sammen arbejder på at få synliggjort skibsmontøruddannelsen.
  • Mercantec præsenterede skolens StudentPulse-projekt, hvor skolen igennem månedlige trivselsmålinger får løbende indsigt i elevernes trivsel.
  • IU’S fem regionale konsulenter blev præsenteret. Konsulenterne skal blandt andet skal understøtte erhvervsskolerne i deres lærepladsopsøgende arbejde, indsatser for rekruttering og opbygning af stærke virksomhedsnetværk.
  • Sociolog og fremtidsforsker Eva Steensig rundede masterclassen af med oplægget: Hvor bevæger de unge sig hen? Her blev det blandt andet klart, at en ny trend blandt unge er under opsejling, hvor det uperfekte menneske i stigende grad hyldes.

Oplæggene blev kombineret med workshops, der havde fokus på samarbejdets betydning i det opsøgende arbejde, samt hvordan de regionale konsulenter og de faglige udvalg bedst understøtter lærepladskonsulenternes netværksarbejde. Konkrete bud blev diskuteret og fremlagt og bliver nu samlet i et fælles aktivitetskatalog.