Beklædningshåndværker trepart - flere uddannelsesaftaler
02 november 2022

Trepartsindsats giver flere lærepladser på beklædningshåndværker

I første halvår af 2022 indgik 40 beklædningshåndværkerelever uddannelsesaftaler med virksomheder. Det er 60 pct. flere aftaler sammenlignet med første halvår i 2021. Fremgangen er et synligt resultat af det trepartsprojekt, som Det Faglige Udvalg for Beklædning har gennemført i samarbejde med VIA University College.

Arbejdet med at få flere uddannelsesaftaler bygger på et stærkt samarbejde mellem VIA University College og Det Faglige Udvalg for Beklædning, som startede samarbejdet i januar 2022. Samtidig har den store opbakning blandt branchens virksomheder til beklædningshåndværkeruddannelsen været en vigtig faktor til den flotte fremgang.

Kommunikation og matchmaking øger antallet af uddannelsesaftaler

I trepartsprojektet har der været et øget fokus på kommunikation og konkrete indsatser for at klæde eleverne bedre på til overgangen fra skole til virksomhed.

Vi ved, at virksomhederne har rigtig travlt – og ikke har tid til at læse 50 ansøgninger igennem. I stedet vælger vi 3-4 elever ud, som vi tænker vil være et match mellem virksomhed og elev.

Susanne Oversø, virksomhedskonsulent på VIA University College fortæller, hvilke konkrete indsatser skolen har lavet:

- Jeg er i løbende dialog med virksomheder i branchen om, hvad en beklædningshåndværkerelev kan byde ind med i deres virksomhed. Det er vigtigt for mig, at jeg har sat mig ind i virksomhedens behov, så jeg får fortalt, hvordan eleven helt konkret kan løse arbejdsopgaverne. Samtidig har vi fået etableret matchmaking mellem eleverne og virksomhederne. Vi ved, at virksomhederne har rigtig travlt – og ikke har tid til at læse 50 ansøgninger igennem. I stedet vælger vi 3-4 elever ud, som vi tænker vil være et match mellem virksomhed og elev. Det er en win-win, da vi kender virksomhederne og eleverne og kan skabe den bedste oplevelse for alle parter.

Susanne Oversø har tidligere oplevet, at virksomhederne var tilbageholdende med at få en elev. Derfor har dialogen mellem skolen og virksomheden været altafgørende for at skabe en større forståelse for, hvad en beklædningshåndværkerelev kan bidrage med. Dialogen har betydet, at mange virksomheder er begyndt at tænke elever kontinuerligt ind i virksomhedens organisation, så en elev afløser den tidligere elev. VIA University College har desuden lagt en stor indsats i at tale med eleverne, så de ved, hvordan de kan bidrage med opgaveløsningen i virksomheden. Virksomhederne møder derfor nogle mere selvsikre og bevidste beklædningshåndværkerelever til jobsamtalerne.

Stor tilfredshed med projektets resultater

Vi er i 3F meget tilfredse med, at branchens virksomheder støtter op om vores indsats med at få flere uddannelsesaftaler på beklædningshåndværkeruddannelsen

Det Faglige Udvalg for Beklædning er meget tilfreds med resultaterne af udvalgets første trepartsprojekt. Udvalget har i forvejen gode erfaringer med at søge AUB-projekter i samarbejde med de udbudsgodkendte skoler.

- Vi er i 3F meget tilfredse med, at branchens virksomheder støtter op om vores indsats med at få flere uddannelsesaftaler på beklædningshåndværkeruddannelsen. Det er med til at sikre, at de unge mennesker, som ønsker en beklædningshåndværkeruddannelse også rent faktisk kan få det, fortæller formand for Det Faglige Udvalg for Beklædning og forhandlingssekretær i 3F, Jannie Andersen.

I brancheforeningen Dansk Mode & Textil er de glade for, at danske virksomheder støtter op om beklædningshåndværkeruddannelsen.

- Vi er glade for, at de danske virksomheder inden for beklædnings- og tekstilindustrien støtter op om beklædningshåndværkeruddannelsen. Det er med til at sikre, at vi også i fremtiden har de faglige medarbejdere, der er brug for, fortæller næstformand for Det Faglige Udvalg for Beklædning og Teknik- og Miljøchef for Dansk Mode & Textil, Jette Lindgaard.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Christina Stougaard Hansen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 32

Mobil

22 48 60 06

E-mail

csh@iu.dk