Uge 11 Positivlisten
17 marts 2023

Behov for grøn og faglært arbejdskraft sætter sit præg på positivlisten

1. marts 2023 trådte den nye positivliste i kraft. Listen, der rummer oplagte kurser til seksugers jobrettet uddannelse for ledige, har i år et særligt grønt fokus på industriens område.

Efteruddannelsesudvalgene i Industriens Uddannelser har hvert år en opgave med at melde kurser ind til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og kurserne kommer derefter på positivlisten, der er en samlet liste over erhvervsgrupper og kurser, som giver de bedste muligheder for at komme i job.

På hele industriens område er det særligt behovet for faglært arbejdskraft inden for den grønne omstilling, der præger positivlisten.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har udarbejdet et bidrag på i alt 81 unikke enkeltkurser, der består af AMU-kurser og eud-enkeltfag samt 15 uddannelsesforløb.

MI har taget udgangspunkt i positivlisten fra 2022, aktivitetsstatistik og en vurdering af større behov for faglært arbejdskraft indenfor den grønne omstilling i udarbejdelsen af kurserne til listen.  

Uddannelsesforløb giver merit

IF (industriens Fællesudvalg) har 95 kurser på positivlisten for jobrettet uddannelse og 13 uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløbene kvalificerer ufaglærte til job i industrien., så de bl.a. kan arbejde med grøn omstilling. Det kan være indenfor metal, proces, plast og medicinalindustrien eller elforsyning.

Flere af uddannelsesforløbene giver merit, hvis man senere ønsker at tage en erhvervsuddannelse indenfor industrien.

Interesse for fjernvarmesvejsning er i vækst

På IFs område er der i positivlisten også fokus på uddannelse af fjernvarmesvejsere, der skal indgå i den grønne omstilling

Med omstillingen fra naturgas til fjernvarme er der opstået et stigende behov for svejsere til fjernvarmebranchen.

DI, Dansk Metal og 3F har i samarbejde med erhvervsskoler og jobcentre igangsat en kampagne, der skal rekruttere og uddanne flere svejsere med kompetencer indenfor fjernvarme. Industriens Fællesudvalg (IF) har ved indmeldingen til STAR’s positivliste oprettet en række jobrettede uddannelsesforløb, der skal hjælp ledige med at opnå beskæftigelse som fjernvarmesvejsere.

Se hele positivlisten her.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk

Anja Ougaard

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 03

Mobil

41 32 46 97

E-mail

ano@iu.dk