IU logo på rød baggrund
20 januar 2023

IU får nyt logo og ny visuel identitet

Siden 2005 har IU’s logo med de tre firkanter været synligt på hjemmeside, brevpapir, notater og svendebreve. Nu bliver det skiftet ud med et nyt og mere tidssvarende logo.

Industriens Uddannelser, i daglig tale IU, skifter fra i dag logo og visuel identitet. Det nye logo består stadig af sekretariatets navn ”Industriens Uddannelser”, men i den nye version får navnet selskab af et grafisk element, der er inspireret af et tandhjul.

- Med tandhjulet som inspiration for vores nye logo signalerer vi, at vores rødder er i industrien. Samtidig fortæller det, hvordan vi som uddannelsessekretariat er et centralt tandhjul ift. at opdatere og udbrede en lang række erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, der er afgørende for det danske arbejdsmarked, siger Henrik Amdi Madsen, direktør for Industriens Uddannelser.

Ti års rivende udvikling

Som organisation har Industriens Uddannelser været igennem en rivende udvikling de sidste ti år, og paletten af opgaver, der bliver løst i sekretariatet, er meget bredere i dag end for ti år siden.  

-  Vi har arbejdet meget bevidst med at øge værdiskabelsen for vores ejere, og vi bliver løbende mere professionelle, dygtigere til at udnytte vores netværk og fagligt stærkere. Alt i alt er vi en mere moderne organisation, og det, synes vi, afspejler sig fint i vores nye logo og visuelle identitet, som er designet ud fra moderne designprincipper og med afsæt i nutidige kommunikationsplatforme, lyder det fra Henrik Amdi Madsen.

Det nye logo bliver akkompagneret af en ny visuel identitet med seks forskellige farver, to skrifttyper og grafiske elementer, som IU’s samarbejdspartnere fremover vil møde på iu.dk, i pjecer og brochurer, på roll-ups og sociale medier.

Det nye logo og den nye visuelle identitet har været undervejs siden foråret, hvor IU indgik aftale med designbureauet Urgent Agency om at løse opgaven. Processen har både involveret medarbejdere og ledere i IU inden designforslagene blev præsenteret og godkendt af IU’s bestyrelse.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thea Wanning

Afdelingschef

Telefon

33 77 91 80

Mobil

51 60 00 75

E-mail

twa@iu.dk