Colourbox38302536 Amukurs Spoergeskema
20 juni 2024

9. august er frist for AUB-tilskud til lærepladsopsøgende aktiviteter

Har I i det lokale uddannelsesudvalg planer om at søge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) om tilskud til opsøgende aktiviteter i forbindelse med lærepladser i industrien? Så er det nu tid til at ansøge. Fristen for modtagelse af ansøgninger i Industriens Uddannelser er 9. august 2024.

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

På AUB's hjemmeside kan I læse mere om, hvilke aktiviteter I kan søge om tilskud til

Fristen for at søge om tilskud er fredag den 9. august 2024.  

Sådan gør I

- Hent ansøgningsblanketten på virk.dk
- Udfyld blanketten med relevante oplysninger og beskrivelse af jeres projekt
- Send blanketten til aub@iu.dk senest den 9. august 2024.
- Ansøgningen behandles af det faglige udvalg
- Herefter sender det faglige udvalg ansøgningen videre til AUB senest 1. september 2024.    

Hvad er AUB?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer og administrerer en række tilskudsordninger for arbejdsgivere og erhvervsskoler.

Et af AUB's formål er at støtte faglige og lokale uddannelsesudvalg, som arbejder for at finde flere lærepladser til elever efter endt grundforløb.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Sussie Justesen

Sekretær

Telefon

33 77 91 40

E-mail

sju@iu.dk