Ny rapport: kursister og faglærere er positivt stemt overfor digitale undervisningsformer
29 maj 2024

Ny rapport: Faglærere og kursister er positive stemt overfor digitale undervisningsformer i AMU

Digitale undervisningsformer gør undervisningen i AMU mere interessant. Sådan lyder tilbagemeldingen fra hele 80 pct. af de adspurgte kursister, der været på kursus, hvor der blev brugt digitale læringsmidler. Flere fremhæver, at blandingen mellem analoge og digitale læringsmidler skaber en god afveksling i undervisningen.

En ny rapport, som Industriens Fællesudvalg (IF) har fået lavet, viser, at digitale læringsformer giver AMU-kursister mulighed for at lære på en helt ny måde. Digitale undervisningsformer dækker over forskellige måder at arbejde med digitalisering i undervisningen på. Det kan fx være AR, VR, Teams, blended learning m.m.

Flere af de adspurgte kursister i rapporten nævner, at undervisningen bliver nemmere og samtidig mere interaktiv. Pia Maul Andersen, næstformand for Industriens Fællesudvalg og næstformand i Industrigruppen i 3F, ser med interesse på rapportens resultater:

- Jeg noterer mig, at rapporten viser, at erfaringerne er meget sparsomme. Men det er dejligt, at vores medlemmer kan få mere ud af undervisningen på AMU. Vi oplever, at vores medlemmer kommer med forskellige digitale kompetencer, hvorfor det er godt, at digitale læringsprodukter bliver mere integreret i AMU-undervisningen. Det er dog vigtigt, at der stadigvæk bliver taget højde for, at ikke alle kursister har det samme digitale niveau, siger Pia Maul Andersen.

De faglærere, der er blevet adspurgt i undersøgelsen, ser gode muligheder for at bruge digitale læringsmidler til dels at give kursisterne digitale kompetencer, dels at hæve undervisningsniveauet. Digitale undervisningsformer kan blandt andet skabe værdi gennem:

  • Differentiering af undervisningen
  • Inklusion af tosprogede
  • Variation i undervisningen
  • Øget læring
  • Større selvstyring
  • Styrke digitale kompetencer

Netop fordi det faglige niveau kan være meget forskelligt for kursister på AMU-kurser, er de digitale undervisningsformer et glimrende værktøj til nemmere at tilpasse sværhedsgraden eller indlæringsudfordringer til den enkelte kursist. Mette Louise Pedersen, chefkonsulent i Dansk Industri, ser et kæmpe potentiale med digitaliseringen i AMU-undervisningen:

- Det giver god mening, at undervisningen bliver mere digital, da det både kan skabe mere fleksibilitet i afholdelsen og i tillæg sikrer, at kursisterne bliver mere og mere fortrolige med digitale værktøjer. Det skaber oftest også værdi i virksomhederne, når medarbejderne er retur fra kurset, siger Mette Louise Pedersen.

Rapporten, der har til formål at finde de bedste praksisser inden for området, er bl.a. lavet ved at spørge AMU-kursister og faglærere om deres erfaringer, holdninger og præferencer ift. digital undervisning.

Digitalisering i AMU-undervisningen har visse udfordringer

Selvom der er mange gode tilbagemeldinger på de digitale undervisningsformer, står det i rapporten også klart, at der er en række udfordringer ved at integrere digitale læringsformer. Derudover oplever skolerne ikke den store efterspørgsel på de kurser, der benytter de digitale læringsformer – hverken fra virksomheder eller kursister. Nogle skoler har også en barriere for at udbrede digital undervisning, da de mangler det nødvendige udstyr eller viden om køb af det rigtige udstyr mv.

Læs hele rapporten og se Industriens Fællesudvalgs anbefalinger for arbejdet med digitale læringsformer HER

Kontakt os gerne og hør nærmere

Louise Heiberg Lund

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 83

Mobil

42 57 12 57

E-mail

lhl@iu.dk