Skoleoplæring Er En Hjælp For Mange Lærlinge
21 marts 2024

Nyt inspirationskatalog på gaden: Skoler deler erfaringer med frafaldsprojekter

Fire erhvervsskoler deler i en ny publikation deres erfaringer med trepartsfinansierede projekter, der over en årrække har forsøgt at komme frafaldet på skolerne til livs.

I en nyudgivet publikation af Industriens Uddannelser fortæller fire erhvervsskoler om deres frafaldsprojekter, som Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) gav midler til i 2021. Pengene blev givet til 15 lokale skoleforankrede projekter, der havde til formål at reducere frafald på en eller flere uddannelser i metalindustrien. Projekterne sluttede med udgangen af 2023. Formålet med kataloget er at give andre skoler inspiration til, hvordan de kan arbejde med at reducere frafaldet lokalt.

En af de skoler, man kan læse om i kataloget, er College360 som i deres frafaldsprojekt arbejdede med to indsatser. Den ene del handlede om at styrke forbindelsen mellem grundfagsundervisningen og den smedefaglige undervisning. Den anden del handlede om at styrke smedeeleverne fysiske form, for at klæde dem bedre på til deres møde med læreplads og arbejdsmarked.

- Det har været en kæmpe fornøjelse at samarbejde med MI og Industriens Uddannelser (IU) ift. projektet. Der er struktur på det fra start, og man ved lige præcis, hvad man får midler til. Man laver indsatsteori sammen, så man ved, hvad det helt klare mål er, og hvordan man kan måle effekterne. Vi har oplevet IU som en rigtig god sparringspartner, siger Dennis Sjørslev Ankersen, uddannelsesleder på College360 i Silkeborg.

Skolerne griber det an forskelligt

At der har været opbakning til projektet fra Industriens Uddannelser (IU) giver ifølge Dennis Sjørslev Ankersen mod til at prøve flere ting af, og de har på skolen tænkt sig at fortsætte med både de fysiske aktiviteter og et fortsat fokus på praksisnær undervisning.

De 15 skoler har arbejdet med indsatser, der spænder vidt i metode og omfang. Herunder ses en liste med nogle af de indsatser, skolerne iværksatte:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. viden om trivsel, sårbare elever og diagnoser
- Udvikling af arbejdsmarkedsparathedsforløb og virksomhedsbesøg
- Styrket information til virksomheder om muligheden for at søge SPS-støtte til lærlinge
- Udvikling af digitale værktøjer til understøttelse af pre- og onboarding aktiviteter ifm. opstart på uddannelsen
- Udvikling af systematik og metoder til understøttelse af elevtrivsel og opfølgning på elevers fravær
- Afholdelse af sociale arrangementer for elever og studieture fagmesser
- Udvikling af undervisningsmaterialer til at gøre grundfagsundervisningen mere praksisnær
- Udvikling af koncept for lektiecafé
- Iværksættelse af tolærerordning eller faglige mentorer
- Mulighed for skolehjemsåbent i weekenderne

Og netop skolernes forskellige tilgange til at mindske frafald er en del af løsningen på problemet.

- Det er vigtigt for MI, at alle elever trives, så flest muligt gennemfører deres uddannelser, også de, der måtte have brug for lidt ekstra støtte undervejs. Skolerne har vist, at der er mange forskellige måder at gribe denne opgave an på, siger Kasper Palm, næstformand for MI og forbundssekretær i Dansk Metal.

Den holdning deler de i DI.

- Der ses desværre stadig en udfordring med frafald på nogle af MI’s uddannelser. Det er derfor et vigtigt fokus for MI, og vi er glade for at have gjort det muligt for en række skoler at afprøve nye metoder til at arbejde med at reducere frafaldet lokalt, siger Signe Tychsen Phillip, formand for MI og underdirektør i DI.

Projekt har givet forspring

I efteråret 2023 besluttede MI at ændre i overgangskravene til smedeuddannelsen ved at sløjfe grundfagene engelsk og dansk på grundforløbet og i stedet indarbejde dele af de to grundfag i den fagfaglige undervisning. Idet den ene del af College360’ trepartsprojekt handlede om at gøre grundfagsundervisningen mere praksisnær, var de godt rustet til den forandring, fortæller uddannelseslederen.

- Med projektmidlerne fik vi mulighed for at gøre både grundfagsundervisning og motion relevant og brugbart for vores smedeelever. På grund af midlerne er vi allerede mange skridt foran ift. det arbejde, der kommer med at få det grundfaglige inkorporeret i det fagfaglige, og det er en kæmpe gevinst, siger Dennis Sjørslev Ankersen.

Åbn kataloget ved at klikke på billedet herunder. 

Katalogforside blå