Privatlivspolitik - ikke online

Industriens Uddannelser er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Endelig har du ret til at anmode Industriens Uddannelser om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Industriens Uddannelsers databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Industriens Uddannelsers databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fremadrettet.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: info@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Industriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D, 4
1620 København V

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Nyhedsbrev

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder fra iu.dk. Vi indsamler desuden oplysninger til en anonymiseret statistik over hvor mange brugere, der åbner deres mails.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler almindelige personoplysninger - som den e-mail adresse som du har indtastet. 

Industriens Uddannelser benytter en databehandler, der efter instruks fra Industriens Uddannelser har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil du afmelder dit nyhedsabonnement ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” i bunden af nyhedsbrevet.

Tilmelding til arrangement

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Registrering af din deltagelse i arrangementet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse og din e-mailadresse. I nogle tilfælde bruger vi også CPR-nummer, hvis der er behov det.  

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i arrangementet.

Industriens Uddannelser benytter en databehandler, der efter instruks fra Industriens Uddannelser har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens behov for at kunne dokumentere styrelsens praksis mv., når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Brug af sociale medier

Vores hjemmeside indeholder sociale mediefunktionerne Facebook, LinkedIn og Twitter, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig derfor til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Industriens Uddannelser bemærker, at vi deler dataansvar med Facebook, LinkedIn og Twitter, som vi anvender i erhvervsmæssige sammenhæng. Du skal derfor være opmærksom på, at disse kan registrere dine personoplysninger, når du anvender denne side.

Formularer på iu.dk

På iu.dk har vi formularer som behandler persondata som navn, fødselsdag og kontaktoplysninger. Disse nogle formularer kan også indeholde personfølsom data, som bruges til begrundelse for forlængelse af uddannelse. Dette kan være oplysninger som sygdomsforløb, straffesager og lign. Vi stræber efter at kunne slette persondata fra hjemmesiden efter 14 dage, hvorefter den personfølsomme data bliver gemt på et lukket drev.