Bestyrelse og direktion

Den øverste ledelse af Industriens Uddannelser er bestyrelsen, der består af fire medlemmer. Dansk Metal og 3F udpeger hvert et medlem og DI - Dansk Industri udpeger to.

Bestyrelsen består af:

  • Vicedirektør Signe Tychsen Philip, DI - Dansk Industri, formand
  • Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal, næstformand
  • Næstformand Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen
  • Chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri

Direktion og øvrig ledelse

Ansvaret for den daglige drift og udvikling af Industriens Uddannelser ligger hos direktøren, som ansættes af bestyrelsen.

Direktion

Øvrig ledelse