Kompetencefonde

Du har mulighed for at søge tilskud til selvvalgt efter- eller videreuddannelse hos den kompetencefond du via din overenskomst er omfattet af og ud fra de kriterier, som fonden stiller. Læs mere på den enkelte fond herunder. 

IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond)

IKUF omfatter medarbejdere under:

  • Industriens Overenskomst
  • Industriens Funktionæroverenskomst
  • Overenskomst mellem DI og CO-industri for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere

Læs mere om IKUF her

TMKF (Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond)

TMKF omfatter medarbejdere under:

  • Træets overenskomst
  • Orgeloverenskomsten

SFKF (Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond)

SFKF omfatter medarbejdere under:

  • Den fødevarerindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF
  • Overenskomsten for slagterområdet mellem DI og NNF

Bemærk, at sagsbehandling inden for SFKFs område varetages af IKUF.