Hvad arbejder vi med?

Vi arbejder dagligt med at afdække og formidle uddannelsesbehov inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Vi udvikler nye uddannelser og sørger for, at de nuværende hele tiden matcher behovene hos både arbejdsgivere og arbejdstagere i industrien.

Vi følger nøje den erhvervsmæssige, teknologiske, arbejdsorganisatoriske samt arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udvikling. Det er en forudsætning for, at vi som uddannelsessekretariat kan levere et fremtidssikret bidrag til uddannelse og udvikling af industrien og dens medarbejdere.

Vi har seks kerneopgaver - find dem her

For at vi kan mestre denne komplekse værdikæde - fra afdækning af behov, udvikling og implementering af nye uddannelser til innovation, kvalitetssikring og kommunikation – er det vigtigt, at medarbejderne hos Industriens Uddannelser har de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer.

At være ansat hos Industriens Uddannelser kræver

  • At ledere og medarbejdere loyalt efterlever Industriens Uddannelsers vision
  • Solid forståelse for og indsigt i industriens verden og virkelighed
  • Stærke analytiske og metodiske evner
  • At kunne bruge sin specialviden til at øge værdien i de forskelligartede opgaver, Industriens Uddannelser løser
  • Høj grad af ansvar for og engagement i løsning af opgaver
  • At være yderst serviceorienteret og søge den rette balance mellem kvalitet og effektivitet
  • At være en god ambassadør for Industriens Uddannelser og vores ejere