Strategi 2020-2025

Strategi Nyhed Copy 1

IU’s strategi ’På vej mod et endnu stærkere Industriens Uddannelser’ baserer sig på syv forskellige temaer, som sammen sætter retningen for IU’s udvikling frem mod 2025.

De syv temaer er:

  • En del af noget større
  • Partnerskaber for fremtiden
  • Professionalisme
  • Udvikling
  • Faglighed
  • Data med værdi
  • Økonomisk bæredygtighed

 

Strategi 2020-2025

Under de syv temaer er der aktuelt identificeret 58 initiativer, som IU arbejder med.

Strategiens syv temaer er gensidige forstærkende elementer, som sammen danner grundlaget for en stærk, sammenkoblet, helhedstænkende og bæredygtig organisation.

De er med til at styrke IU i arbejdet med vores seks kerneopgaver og vores mission og vision.

Vores seks kerneopgaver

Vores mission og vision