Klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skoleoplæring

Klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skoleoplæring

Elevens eller lærlingens oplysninger

Udfyldes xx-xx-xxxx
Her skal du skrive elevens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Kontaktperson på erhvervsskolen

Her kan du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Vedhæftede dokumenter

I kvitteringsmailen vil mere end en vedhæftning ikke fremgå af oversigten, men de vil modtages i Industriens Uddannelser. Der vil ikke blive medsendt vedhæftninger i kvitteringsmailen, som sendes til erhvervsskolen samt elev eller lærling.

Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.
Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.
Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.
Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.


Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.
Notater fra møder, advarsler, dokumentation for partshøring mv. Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.