Klagebehandling (EUV og SKP)

Industriens Uddannelser behandler klager over skolers afgørelser vedrørende:

  • Anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV
  • Optagelse til eller ophør af skolepraktik

Klage over anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66z samt § 139, stk. 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Klagefristen er to uger efter afgørelsen er meddelt eleven.

Erhvervsskolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videresende klagen til Industriens Uddannelser, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg. 

Klage over optagelse til eller udmeldelse af skolepraktik

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66j.

Klagefristen er én uge efter afgørelsen er meddelt eleven.

Erhvervsskolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videresende klagen til Industriens Uddannelser, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.

Formular til klage vedr. SKP

Formular til klage over anerkendelse af praktiske kompetencer