Dispensation til indgåelse af kort aftale

Der kan én gang mellem samme elev eller lærling og virksomhed, indgås en aftale for en kortere del af uddannelsen end et kompetencegivende trin.

Det faglige udvalg (hos Industriens Uddannelser) kan undtagelsesvist give dispensation til, at der indgås yderligere én kort aftale i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 38, stk. 6, nr. 3, såfremt elevens eller lærlingens muligheder for at blive fastholdt i uddannelsen forbedres væsentligt.

Udfyld felterne nedenfor. Når du klikker på "send" nederst på siden, modtager Industriens Uddannelser ansøgningen.

Ansøgning om dispensation

Ansøgers oplysninger

Her skal du skrive ansøgerens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Lærlingens/elevens oplysninger

Udfyldes dd-mm-åååå
Her skal du skrive elevens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Oplysninger om uddannelsesaftale

Elevens speciale
Angiv perioden for den yderligere korte aftale
Fx om aftalen både omfatter oplæring og skoleophold.
Hvorfor er der ikke mulighed for en restlæreaftale?
Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne ikke må være mere end 80 tegn.Skolens oplysninger

Her skal du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Virksomhedens oplysninger

(modtager kopi af ansøgning)