ML-Prisen (Metalindustriens Lærlingepris)

ML-Prisen 2022 er nu åben for indstillinger

Siden 2003 har Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) i samarbejde med DI, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddelt ML-Prisen til 25 nyudlærte svende, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden for metalindustrien.
Prisoverrækkelsen finder sted i Dronningesalen i Den Sorte Diamant i København. 

Indstil en lærling til ML-Prisen 2022

De afgørende indstillinger

Følgende kriterier skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning til ML-Prisen:

  • Lærlingen skal indstilles både af praktikvirksomheden og erhvervsskolen, og begge parter skal udfylde hver deres indstillingsformular
  • Lærlingen skal have gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens Uddannelsesudvalg med topkarakteren 12 til svendeprøven
  • Lærlingen skal have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner undervejs i uddannelsen

Netop fordi indstillingen både skal komme fra erhvervsskolen og praktikvirksomheden, kan parterne med fordel indlede en dialog om indstillingen hurtigst muligt efter, at lærlingen har afsluttet svendeprøven.

Skuemestre, der har overværet svendeprøven, kan også indstille en lærling til ML-Prisen, men skuemesterens indstilling kan ikke stå alene. Skuemesterindstillingerne har udelukkende til formål at understrege lærlingens faglige niveau. 

Hvem kan indstilles hvornår?

Lærlinge, der aflægger svendeprøve i perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021, kan indstilles til ML-Prisen 2021. Indstillingsvinduet lukker 14. juli 2021 kl. 23.59. Vi forventer at give besked primo september 2021.