ML-prisen - Metalindustriens Lærlingepris

Indtil en lærling til ML-prisen 2024

Siden 2003 har Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) i samarbejde med DI, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddelt ML-prisen til nyudlærte svende, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden for metalindustrien.

Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 25. oktober 2024 hos Dansk Industri. 

Lærlingen skal have aflagt svendeprøve i perioden 1. juli 2023 til og med 30. juni 2024 for at kunne indstilles til ML-Prisen 2024.  

Frist for at indstille var mandag den 15. juli kl. 23:59.

De afgørende indstillinger

Følgende kriterier skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning til ML-prisen:

  • Lærlingen skal indstilles både af virksomheden og skolen, og begge parter skal udfylde hver deres indstillingsformular.
  • Lærlingen skal have gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens Uddannelsesudvalg med topkarakteren 12 til svendeprøven.
  • Lærlingen skal have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner undervejs i uddannelsen.

Netop fordi lærlingen både skal indstilles af skolen og virksomheden, kan parterne med fordel indlede en dialog om indstillingen hurtigst muligt efter, lærlingen har afsluttet svendeprøven.

Skuemestre, der har overværet svendeprøven, kan også indstille en lærling til ML-prisen, men skuemesterens indstilling kan ikke stå alene. Skuemesterindstillingerne har udelukkende til formål at understrege lærlingens faglige niveau. 

ML-prisen gives fortrinsvist til lærlinge, der er medlem af Dansk Metal, og som er udlært på en af DI eller TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder.